Servicii

Kinelink SMART

Presupune un setup organizat, în care producția se axează pe o alcătuire standard de servicii și elemente de producție și care presupune tehnici comune pentru diverse categorii de produs.

Lista serviciilor uzuale incluse : Script Writing, Storyboards, Casting, Location Scouting, Off&On-set production, Video Editing, Motion Graphics, Visual Effects, Sound Design, Digital Color Grading&Correction, Video Finishing.

Lista produselor specifice: Corporate Videos, Brand Videos, Web Videos, Recruitment Videos, Marketing Videos, Fundraising Videos, Instructional Videos, Educational Videos, Industrial Videos, Training Videos, Personal Brand Videos, Teaser Videos, Social Media Videos, Preroll commercial, Corporate Meetings, Conventions, Awards Shows, Product Launches, Explainer videos, Publicity Events.

Kinelink ART

Presupune un setup organizat, cu un grad ridicat de complexitate, care beneficiază de resurse creative/tehnice multiple exclusive, propuse și dezvoltate în conformitate cu nevoile distincte și specifice ale produsului și care se bazează pe o echipă specializată, în cadrul căreia abilitățile creative sunt conjugate și provin din domenii variate (regie, artele spectacolului, muzică, cinematografie, etc).

Lista serviciilor uzuale incluse: Concept Development, Script Writing, Storyboards, Casting, Location Scouting, Production Design, Off&On-set production, Video Editing, Motion Graphics, Visual Effects, Sound Design, Music Scoring, Digital Color Grading&Correction, Video Finishing.

Lista produselor specifice: Independent films, Music Videos, Documentaries, TV Commercials, Promo Videos.

Kinelink START

Presupune un setup minimal, în care producția întrunește un cumul de servicii indispensabile și în care elementele și resursele tehnice/creative au un grad minimal de relevanță în producție și/sau în valorificarea produsului.

Lista serviciilor uzuale incluse : Script Writing, Casting, Location Scouting, Off&On-set production, Video Editing, Sound Design, Video finishing.

Lista produselor specifice: Market Research Videos, Video Billboards, Real estate Videos, Selling products Videos, CEO Profiles, Employee Profiles, Sizzle Reels, Pitch Videos, Broadcast Promos, Movie Trailers, Concert Visuals, Title Sequences.

Concept Development

Dezvoltare concept – orice producție audio-video pleacă de la o idee, ulterior conceptualizată în funcție de numeroși factori, precum resursele disponibile, obiectivele beneficiarului, adresabilitate, exigențe și standarde tehnice, etc. Kinelink oferă expertiză în alegerea, extinderea, optimizarea și operaționalizarea unui concept care să funcționeze în ansamblul structural al unei producții media

Script Writing

Elaborare scenariu – scenariul este cea mai importantă piesă din procesul creativ aferent unei producții media, în special pentru că oferă informații relevante despre orice aspect – vizual, auditiv, comportamental, lingvistic – al unei producții audio-video. Importanța acestui material constă în faptul că el reprezintă o referință pentru toți cei implicați în procesul creativ, indiferent că este vorba despre regizor sau actori, sau despre sunetist și tehnicieni. Kinelink oferă servicii specializate de elaborare, redactare și distribuție a scenariului

Storyboards

Elaborare storyboard – un storyboard este un instrument de organizare și feed-back care presupune o secvență grafică, deseori însoțită de comentarii sau alte notații, care conține principalele cadre care urmează să facă parte din producție. Un storyboard oferă astfel informații esențiale pentru producător, dar și pentru beneficiar, în legătură cu aspectul și conținutul producției

Casting

Alegere actori – Kinelink oferă soluții optimizate de casting pentru oricare dintre produsele oferite

Location Scouting

Alegere locații de filmare – Kinelink alege sau oferă consultanță în alegerea celor mai oportune locații în care elementele producției pot fi implementate și desfășurate

Production Design

Designul producției – designul unei producții reprezintă o serie de idei, decizii și mijloace care definesc aspectul general al unei producții media. Scopul acestui serviciu este să asigure coerența de ansamblu a produsului final

Off&On-set production

Producție – producția este cea mai importantă etapă a procesului creativ și are în centru filmările – principalul mijloc de obținere a materialului audio-video dorit. Producția pretinde nu doar o riguroasă planificare anterioară, dar și capacitatea de a gestiona multiplele resurse necesare în această etapă. Dispunând de o echipă plurispecializată, Kinelink oferă o gamă largă de servicii subsumate producției – regie, imagine, operare echipamente, light design, mizanscenă, scenografie, training pentru actori, etc

Video Editing

Editare video/montaj – editarea video este principala etapă a post-producției și reprezintă procesul manipulării, ajustării și rearanjării cadrelor în vederea creației finale. Kinelink oferă servicii avansate de editare video, folosind o serie de platforme și programe de editare video de top

Motion Graphics

Animație grafică digitală – animația grafică se referă la diverse elemente grafice digitale care dau senzația că se află în mișcare, cu scopul de a oferi o anumită cursivitate unei secvențe de imagini, altminteri statice. Kinelink oferă servicii de realizare a unor animații bi și tridimensionale

Visual Effects

Efecte vizuale – efectele vizuale se referă la orice cadru, succesiune de cadre sau secvențe care sunt create, modificate sau îmbunătățite după ce acestea au fost generate/filmate. Aceste efecte sunt adăugate retroactiv deoarece în timpul filmării propriu-zise ar fi fost imposibilă folosirea unor mijloace care să producă același efect vizual. Kinelink oferă servicii de creație a unor efecte vizuale minimaliste, menite să contribuie la perfecționarea aspectului vizual al unei producții media

Sound Design

Design de sunet – implică alegerea, utilizarea și optimizarea mijloacelor tehnice și artistice de preluare, înregistrare, mixaj și procesare audio necesare într-o producție media

Music Scoring

Ilustrație muzicală – pe lângă designul de sunet și efectele sonore, Kinelink oferă inclusiv servicii de realizare a unor teme muzicale originale, specifice coloanei sonore

Digital Color Grading&Correction

Corecție și gradare de culoare – corecția și gradarea culorii sunt două procese digitale care caută să îmbunătățească aspectele tehnice ale paletei coloristice dintr-un material video, precum și diverse alte variabile specifice echipamentelor de înregistrare video – expunere, sensibilitate ISO, balans de alb, codec media, etc

Video Finishing

Finisare/optimizare video – finisarea unei producții video este ultimul pas înainte ca aceasta să fie considerată completă și implică o serie de teste și verificări care au scopul de a semnala și corecta eventuale erori, defecte sau vicii apărute în etapele post-producției

Produsele noastre